Båd - Links, news, info !!!
  Officielle
  Nyheder og info
Regler for fritidssejlads
Geodatastyrelsen - Nyheder
Dansk Sejlerunion
Bådmagasinet - Gratis nyheder & artikler
Søfartsstyrelsen
Minbåd - Nyheder til sejlere
Den danske Havnelods - Om havne og broer
Sejlernyt - Tips og ideer for den aktive sejler
Danske Tursejlere
Flid - Foreningen af lystbådehavne
  Vejr, klima og hav
  Links
Farvandsudsigter - DMI
Sejlerlinks - Søgeside for Bådfolket
Sejladsudsigt - FCOO
Søfartens Bibliotek
Vejrudsigt - YR.no
  
  Sejler- og navigations kurser
  Kort, programmer ol.
Marineskolen.dk - Sejler- og navigationsskole
Krak - gratis søkort
Duelighedsklubben - Test din viden til søs
OpenCPN - Navigationsprogram til pc
SeaClear mm. - Navigationsprogram til pc
  Køb, salg og udlejning
  Diverse
Båd udlejning
VisitLollandFalster
K. J. Elektro A/S - Elektro-teknik