News !!!
  Officielle
  Nyheder og info
Regler for fritidssejlads
Bådmagasinet - Gratis nyheder & artikler
Dansk Sejlerunion
Bådnyt - Danmarks praktiske bådblad
Søfartsstyrelsen
Minbåd - Nyheder til sejlere
Den danske Havnelods - Oplysninger om havne og broer
Sejlernyt - Tips og ideer for den aktive sejler
  Vejr, klima og hav
  Links
Farvandsudsigter - DMI
Sejlerlinks - Søgeside for Bådfolket
Sejladsudsigt - FCOO
Søfartens Bibliotek - maritime links
Vejrudsigt - YR.no
  
  Køb, salg og udlejning
  Kort, programmer ol.
Båd udlejning
Geodatastyrelsen - Nyheder
K. J. Elektro A/S - elektro-teknik
SeaClear mm. - Navigationsprogram til pc
OpenCPN - Navigationsprogram til pc
  Sejler- og navigations kurser
  Diverse
Marineskolen.dk - Sejler- og navigationsskole
Duelighedsklubben - Test din viden til søs