27.9 2020   11:00

 
Kære Lergrav
Krøyer
I lyset af den stigende smitte ifm. Corona samt myndighedernes skærpede udmeldinger, har bestyrelsen besluttet, at der ikke vil blive afholdt spisning ifm. standersænkningen.

Flaget vil dog i vanlig stil blive nedtaget kl. 12.00

Mvh.
Lergravens Sejl - og Fiskeriklub
Bestyrelsen
25.6 2020   11:29

 
Kære Lergrav
Krøyer
Der er Nysted tur …. 1.-2. august

Husk sidste frist for tilmelding er
d. 27. juli!
Tilmeldingslisten ligger i klubhuset
Der opkræves kr. 50 for traktement lørdag aften.
sejlerhilsen - og god sommer
Bestyrelsen
18.6 2020   07:15

 
Kære Lergrav
Krøyer
GODT NYT !

Det vil også i fremtiden være muligt at sejle hele vejen gennem Guldborgsund i sejlbåd.
Klapbroen ved Nykøbing F. bevares siger en enig forligskreds.

Broen skal åbne op til fire gange i døgnet i perioden 1. april til 15. september.
11.6 2020   07:21

 
Kære Lergrav
Krøyer
Regeringen har ændret grænsen for forsamlingsforbuddet.

DFU anbefaler, at klubhuse igen kan åbnes, hvis man følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, som alle vist efterhånden kender.

Så dd. er vores
klubhus igen åbent !

Mvh.
Lergravens Sejl - og Fiskeriklub
Bestyrelsen
2.6 2020   10:00

 
Kære Lergrav
Krøyer
Da vores fælles arbejdsdage 11. - 12. maj blev aflyst og de forskellige gøremål i den forbindelse stadig er aktuelle afholder vi en arbejdsdag den 10. juni kl. 18.00, hvor vi håber på at en del af jer har tid til at hjælpe til.

Dette sker naturligvis i Corona stil med masser af afspritnings midler og i små grupper med behørig afstand.

Pga. forsamlingsforbuddet afholdes der ikke spisning efter arbejdet, det må I have til gode til næste gang.
Vi er naturligvis vært med drikkelse undervejs :-)

OBS !
Femø turen afholdes iht. planen.
Tilmeldingssedlen hænger lige indenfor døren .…

Mvh.
Lergravens Sejl - og Fiskeriklub
Bestyrelsen
11.5 2020   20:25

 
Kære Lergrav
Krøyer
Kære medlem af Lergravens Sejl og fiskeriklub

Regeringens beslutning den 7.5 vedr. Corona fase 2 har ikke ændret på Lergravens tidligere udmeldinger
Så snart der sker ændringer af en eller anden art, vil I naturligvis høre fra os igen ...

Tidligere udmelding :
Klubhuset lukket
Det er således ikke tilladt at købe øl og vand i automaten i klubhuset

Toilettet ved skipperstuen er det eneste toilet der må benyttes.
Der bliver ikke foretaget rengøring, så længe der er lukket for ophold.

Pas godt på jer selv og hold min. 1 meters afstand til andre, hvis i mødes på området.

Mvh.
Lergravens Sejl - og Fiskeriklub
Bestyrelsen
12.4 2020   18:10

 
Kære Lergrav
Krøyer
Efter regeringens sidste udmelding den 6.4 har bestyrelsen besluttet
følgende ændringer for Lergravens sejl- og fiskesejlklub

2. maj
- Standerhejsning - flaghejsning uden forsamling

11.-12. maj
- Fælles arbejdsdage aflyses

16. maj
- Hornfisketuren aflyses

Og tidligere udmelding gælder stadig:
Klubhuset lukket
Det er således ikke tilladt at købe øl og vand i automaten i klubhuset

Toilettet ved skipperstuen er det eneste toilet der må benyttes.
Der bliver ikke foretaget rengøring, så længe der er lukket for ophold.

Pas godt på jer selv og hold min. 2 meters afstand til andre,
hvis i mødes på området.

Mvh.
Lergravens Sejl - og Fiskeriklub
Bestyrelsen
4.4 2020   9:30

 
Kære Lergrav
Krøyer
I forlængelse af vores tidligere meddelelser vedr. Coronavirus, har bestyrelsen besluttet, at der ikke vil blive afholdt spisning ifm. standerhejsningen i år.

Flaget vil dog i vanlig stil blive hejst kl. 12.00

Mvh.
Lergravens Sejl og fiskeriklub
Bestyrelsen
2.4 2020   12:24

 
Kære Lergrav
Krøyer
Efter at myndighederne med virkning fra den 18. marts på grund af corona virus, har indført et midlertidigt forbud mod alle indendørs sports- og fritidsfaciliteter er tolkningen fra Dansk Sejlunion, at alle klubhuse og lignende skal lukkes.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at følge denne tolkning, i lighed med andre klubber, således at der fra d.d. lukkes for adgang til klubhuset og skipperstuen indtil nye meldinger kommer.

Det er således ikke tilladt at købe øl og vand i automaten i klubhuset.

Toilettet ved skipperstuen er det eneste toilet der må benyttes.

Der bliver ikke foretaget rengøring, så længe der er lukket for ophold.

Med hensyn til kommende sæsonstart og standerhejsning følger vi udviklingen nøje og I vil naturligvis høre fra os, hvis der kommer ændringen hertil.

Pas godt på jer selv, og hold min. 2 meters afstand til andre hvis i mødes på området.

Mvh.
Lergravens Sejl - og Fiskeriklub
Flemming Kristensen
Karl Erik Nielsen
10.3 2020   13:51

 
Kære Lergrav
Krøyer
Få DFU's tips og tricks til fortøjninger
så hverken din eller andres både får skader!
Se mere under
LSF's love og regler
31.3 2020   17:14

 
Kære Lergrav
Krøyer
HUSK der afholdes
generalforsamling
onsdag d. 26. feb. 19.30
5.1 2020   12:02

 
Kære Lergrav
Krøyer
Lergravens aktiviter for 2020
er lagt i kalenderen.

Hermed linket til årsprogrammet.
Årsprogram

23.12 2019   9:38

 
Kære Lergrav
Krøyer
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår

mvh.
Bestyrelsen

obs. husk sidste rettidig betaling af næste års kontinget er den 31.12
1.12 2020   10:00

 
Kære Lergrav
Krøyer
Næste års opkrævninger er sendt på mail - og til dem uden mail er posten på vej
Sidste rettidige betalingsdato 31.12.2019