11.5 2020   20:25

 
Kære Lergrav
Krøyer
Kære medlem af Lergravens Sejl og fiskeriklub

Regeringens beslutning den 7.5 vedr. Corona fase 2 har ikke ændret på Lergravens tidligere udmeldinger
Så snart der sker ændringer af en eller anden art, vil I naturligvis høre fra os igen ...

Tidligere udmelding :
Klubhuset lukket
Det er således ikke tilladt at købe øl og vand i automaten i klubhuset

Toilettet ved skipperstuen er det eneste toilet der må benyttes.
Der bliver ikke foretaget rengøring, så længe der er lukket for ophold.

Pas godt på jer selv og hold min. 1 meters afstand til andre, hvis i mødes på området.

Mvh.
Lergravens Sejl - og Fiskeriklub
Bestyrelsen
12.4 2020   18:10

 
Kære Lergrav
Krøyer
Efter regeringens sidste udmelding den 6.4 har bestyrelsen besluttet
følgende ændringer for Lergravens sejl- og fiskesejlklub

2. maj
- Standerhejsning - flaghejsning uden forsamling

11.-12. maj
- Fælles arbejdsdage aflyses

16. maj
- Hornfisketuren aflyses

Og tidligere udmelding gælder stadig:
Klubhuset lukket
Det er således ikke tilladt at købe øl og vand i automaten i klubhuset

Toilettet ved skipperstuen er det eneste toilet der må benyttes.
Der bliver ikke foretaget rengøring, så længe der er lukket for ophold.

Pas godt på jer selv og hold min. 2 meters afstand til andre,
hvis i mødes på området.

Mvh.
Lergravens Sejl - og Fiskeriklub
Bestyrelsen
4.4 2020   9:30

 
Kære Lergrav
Krøyer
I forlængelse af vores tidligere meddelelser vedr. Coronavirus, har bestyrelsen besluttet, at der ikke vil blive afholdt spisning ifm. standerhejsningen i år.

Flaget vil dog i vanlig stil blive hejst kl. 12.00

Mvh.
Lergravens Sejl og fiskeriklub
Bestyrelsen
2.4 2020   12:24

 
Kære Lergrav
Krøyer
Efter at myndighederne med virkning fra den 18. marts på grund af corona virus, har indført et midlertidigt forbud mod alle indendørs sports- og fritidsfaciliteter er tolkningen fra Dansk Sejlunion, at alle klubhuse og lignende skal lukkes.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at følge denne tolkning, i lighed med andre klubber, således at der fra d.d. lukkes for adgang til klubhuset og skipperstuen indtil nye meldinger kommer.

Det er således ikke tilladt at købe øl og vand i automaten i klubhuset.

Toilettet ved skipperstuen er det eneste toilet der må benyttes.

Der bliver ikke foretaget rengøring, så længe der er lukket for ophold.

Med hensyn til kommende sæsonstart og standerhejsning følger vi udviklingen nøje og I vil naturligvis høre fra os, hvis der kommer ændringen hertil.

Pas godt på jer selv, og hold min. 2 meters afstand til andre hvis i mødes på området.

Mvh.
Lergravens Sejl - og Fiskeriklub
Flemming Kristensen
Karl Erik Nielsen
10.3 2020   13:51

 
Kære Lergrav
Krøyer
Få DFU's tips og tricks til fortøjninger
så hverken din eller andres både får skader!
Se mere under
LSF's love og regler
31.3 2020   17:14

 
Kære Lergrav
Krøyer
HUSK der afholdes
generalforsamling
onsdag d. 26. feb. 19.30
5.1 2020   12:02

 
Kære Lergrav
Krøyer
Lergravens aktiviter for 2020
er lagt i kalenderen.

Hermed linket til årsprogrammet.
Årsprogram

23.12 2019   9:38

 
Kære Lergrav
Krøyer
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår

mvh.
Bestyrelsen

obs. husk sidste rettidig betaling af næste års kontinget er den 31.12
1.12 2020   10:00

 
Kære Lergrav
Krøyer
Næste års opkrævninger er sendt på mail - og til dem uden mail er posten på vej
Sidste rettidige betalingsdato 31.12.2019